سی ان سی منبت

 
نمونه کار زده شده توسط دستگاه های سی ان سی زهیری

سی ان سی زهیری  تولید کننده انواع دستگاه های CNC

09125775390 مهندس زهیری

طراحی و اجرا یکان پرداز آسیا ،علیرضا رسولی ، منوچهر زهیری 09126872836