مراحل ساخت دستگاه سی ان سی

مراحل ساخت cnc

مراحل ساخت دستگاه سی ان سی در سی ان سی زهیری 

بخش اول از مراحل ساخت  دستگاه سی ان سی در سی ان سی زهیری 

سی ان سی زهیری  تولید کننده انواع دستگاه های CNC

09125775390 مهندس زهیری

طراحی و اجرا یکان پرداز آسیا ،علیرضا رسولی ، منوچهر زهیری 09126872836